Combi maniküüri koolitus

Koolitus sisaldab: geellaki koolitus; luxury spa maniküür; teooria; praktika; lõunasöök; sertifikaat.

Koolitusasutus: My Magic OÜ

Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus

Õppevaldkond: Teenindus 

Õppekava nimetus: Geellakkimise koolitus 

Õppekeel: Eesti, vene

Õppegrupi: suurus 1-4 inimest

Kogumaht: 6 AK

Koolituse toimumiskoht: Rävala puiestee 19, Trendnails Küünestuudio

Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt

Õppekava eesmärk: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus küünevaldkonnas edukaks tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust ja tõend hügieeni loengul osalemise eest. Koolitus sobib ka algajatele. 

Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui  praktikas, mis puudutab geellaki ja spa maniküüri iseseisvaks tööks. Samuti küüneanatoomiat ja hügieeniteadmisi (sh. ka tervisekaisenõudeid maniküüris).

 Õpiväljund: Õpilane oskab iseseisvalt teostada naturaalsetele küüntele geellaki paigaldust ja hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Samuti valdab küünedisaini teadmisi hetke trende arvestades. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Praktilises osas õpitakse viilima naturaalküüne kuju, töödeldakse küünenahad (võimalus ka kasutada soovi korral küünepuuri ), õpitakse õigesti geellakki kasutama ja värvi peale kandma.

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 • Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis;
 • Küüneanatoomia ja -haigused;
 • Aparaadimaniküüür;
 • Küünenahkade ja-vallide töötlemine/puhastamine elektriviili erinevate otsikutega;
 • Geellaki erinevad pealekandmise võimalused;
 • Erinevad geellaki süsteemid (mille poolest erinevad);
 • Geellaki paigaldus ja hooldus;
 • Viilimistehnika küüneviiliga(võimalus kasutada küünefreesi);
 • Erinevad geellaki süsteemid (mille poolest erinevad);
 • Geellakkide erinevad eemaldusviisid;
 • Geellaki eemaldamine elektriviiliga;
 • Küüneplaadi hooldus pärast geellaki eemaldamist.

Õppematerjalideks on teooria konspekt, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. 

Teooria

Küüne anatoomia, – struktuur, küüntes esinevad muutused, haigused

Küüne erinevad kujud, õige küüne pikkuse valimine

Materjalide kasutamine, töövahendid

Hügieeninõuded

Ergonoomilised töövõtted

Töökäik

Praktilise töö käigus teostatakse 2 erinevat tööd. Töö toimub salongi materjalidega ja on modellide peal. Töödeks saab kasutada kõike vajalikku ning proovida erinevaid materjale.  

Praktika

Geellaki paigaldus naturaalküüntele (1 töö)

Geellaki hooldus (1 töö)

Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniloengu küünetehnikule. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid. Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise tööga.

Hindamine:

Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel eksami päeval (iseseiev töö):

Hügieeni tagamine.

Töökoha ettevalmistamine.

Materjalide kasutamise oskus.

Ohutusnõuded, isikukaitsevahendite kasutamise oskus (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid, kaitseriietus).

Õige tehnika leidmine geelküünte paigalduseks või hoolduseks ning küünedisainimise oskus, samuti küüneeripära tuvastamise oskus.

Küünte kuju esteetilisus.

Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum küünetehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga. Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

Koolitusele registreerudes lepitakse kokku koolituse toimumise aeg ja  saadetakse teile ettemaksuarve, mille tasumine garanteerib koha koolitusele, ülejäänud osa tuleb maksta koolitusele tulles kohapeal. Peale ettemaksu laekumist saadetakse täpne koolituskava. 

Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend, mitte tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Hind sisaldab: väljaõpe, töömaterjal, koolitusmaterjalid, lõunasöök, sertifikaat

Maksumus

Koolitus ilma stardikomplektita – 120€

Koolitus koos stardikomplektiga- 200€

Võimalik taodelda järelmaksu

BRONEERI ONLINE (Tallinn)