Combi maniküüri koolitus

Koolitus sisaldab: aparaadi maniküür; geellaki koolitus; teooria; praktika; rahvusvaheline sertifikaat.

Koolitusasutus: My Magic OÜ

Koolitusluba: Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud loa number on 6410 HTM

Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus

Õppevaldkond: Teenindus 

Õppekava nimetus: Geellakkimise koolitus 

Õppekeel: Eesti, vene

Õppegrupi: suurus 1-4 inimest

Kogumaht: 6 AK

Koolituse toimumiskoht: Rävala puiestee 19, Trendnails Küünestuudio

Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt

Õppekava eesmärk: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele piisavad teadmised aparaadi maniküürist ja geellakkimisest. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust. Koolitus sobib ka alustavale tehnikule. 

Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised geellaki ja aparaadi maniküüri iseseisvaks tööks. Samuti õpitakse ümberkäimist küünepuuri-ja erinevate puuriotsikutega.

Õpiväljund: Õpilane oskab iseseisvalt teostada naturaalsetele küüntele geellaki paigaldust ja hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Praktilises osas õpitakse viilima naturaalküüne kuju, töödeldakse küünenahad erinevate puuriotsikute ja küünenahakääridega, õpitakse õigesti geellakki kasutama ja värvi peale kandma.

 

Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis;

Küüneanatoomia ja -haigused;

Aparaadimaniküüür;

Küünenahkade ja-vallide töötlemine/puhastamine elektriviili erinevate otsikutega;

Geellaki erinevad pealekandmise võimalused;

Erinevad geellaki süsteemid (mille poolest erinevad);

Geellaki paigaldus ja hooldus;

Viilimistehnika küüneviiliga(võimalus kasutada küünefreesi);

Geellakkide erinevad eemaldusviisid;

Geellaki eemaldamine elektriviiliga;

Küüneplaadi hooldus pärast geellaki eemaldamist.

 

Õppematerjalideks on teooria konspekt, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. 

 

Teooria:

Küüne anatoomia, – struktuur, küüntes esinevad muutused, haigused

Küüne erinevad kujud, õige küüne pikkuse valimine

Materjalide kasutamine, töövahendid

Hügieeninõuded

Ergonoomilised töövõtted

 

Töökäik

Praktilise töö käigus teostatakse 2 erinevat tööd. Töö toimub salongi materjalidega ja on modellide peal. Töödeks saab kasutada kõike vajalikku ning proovida erinevaid materjale.  

 

Praktika

Geellaki paigaldus naturaalküüntele (1 töö)

Geellaki hooldus (1 töö)

 

Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid.

Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise tööga.

 

Hindamine:

Hügieeni tagamine.

Töökoha ettevalmistamine.

Materjalide kasutamise oskus.

Ohutusnõuded, isikukaitsevahendite kasutamise oskus (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid,

kaitseriietus).

Õige tehnika leidmine geelküünte paigalduseks või hoolduseks

Küünte kuju esteetilisus.

Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum õpilastele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga. Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

 

Koolitusele registreerudes lepitakse kokku koolituse toimumise aeg ja  saadetakse teile ettemaksuarve, mille tasumine garanteerib koha koolitusele, ülejäänud osa tuleb maksta koolitusele tulles kohapeal. Peale ettemaksu laekumist saadetakse täpne koolituskava. 

 

Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend, mitte tunnistus koolitusel osalemise kohta.

 

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE:

Koolitusele registreerudes lepitakse kokku koolituse toimumise aeg ja  saadetakse teile ettemaksuarve, mille tasumine garanteerib koha koolitusele, ülejäänud osa tuleb maksta koolitusele tulles kohapeal. Peale ettemaksu laekumist saadetakse täpne koolituskava. 

 

Hind sisaldab: väljaõpe, töömaterjal, koolitusmaterjalid, sertifikaat

Maksumus: 

Koolitus ilma stardikomplektita – 150 €

Koolitus koos stardikomplektiga- 200 €

Võimalik taodelda järelmaksu.

 

Registreeri combi koolitusele:

Saada meile oma osalemise soov ning koolitaja võtab Sinuga ühendust, et leida just Sinule sobiv koolituse aeg. Peale sobiva aja leidmist väljastatakse ettemaksuarve, mille tasumine garanteerib koha koolitusel (NB: ettemaksu summa ei kuulu tagastamisele koolituse tühistamisel), teine osa makstakse koolitusel. Peale ettemaksu laekumist saadetakse ka täpne koolituskava.

Koolitusele registreerimiseks võta ühendust gerli@mymagic.ee.

BRONEERI ONLINE (Tallinn)